NLP Practitioner Opleiding programma inhoud

De NLP Practitioner opleiding

De NLP Practitioner opleiding is een prachtige opleiding waarin je heel veel leert over jezelf, anderen en communicatie. Wat de opleiding jou precies allemaal gaat opleveren is niet makkelijk aan te geven. Het hangt af van wat jij ermee wilt bereiken. En als je dat weet dan weet je ook dat je daarin hele grote stappen gaat zetten. En ik weet dan weer, uit eigen ervaring en omdat ik al heel veel mensen heb mogen begeleiden in deze opleiding dat het je nog veel meer op gaat leveren dat je nu nog niet kunt benoemen.

NLP leer je door te ervaren, door te ontdekken, door te doen en nieuwsgierig te zijn naar de effecten. Effecten op allerlei gebieden; in het contact met anderen, in je werk, voor je eigen persoonlijke ontwikkeling en op je eigen stemming en gevoel.

De Thats Right NLP Practitioner opleiding is een NLP opleiding, waarbij je gaat voor het NLP Practitioner certificaat.. De volgende onderwerpen komen in de 15 daagse opleiding aan bod.

uitgangspunten van NLP

De belangrijkste NLP-basismodellen, zoals het NLP-communicatiemodel, en de Neurologische Niveaus vormen de kapstokken van NLP. Ze geven je inzicht in wat maakt dat mensen doen wat ze doen. Ook leer je de vooronderstellingen van NLP. Dit zijn positieve basisprincipes gemodelleerd van succesvolle mensen van waaruit je leert communiceren.

doelen

Je leert hoe je kunt bereiken wat werkelijk belangrijk voor je is.

representatiesystemen + oogpatronen

Je leert herkennen (bij jezelf en bij anderen) hoe je informatie opslaat en hoe je de werkelijkheid aan jezelf weergeeft. En welke betekenis dat op je ervaring en je gedrag heeft. Je ontdekt wat predikaten zijn en doen en je wordt je bewust van oogpatronen en wat je ogen zeggen. Je leert ook om oplossingen, voor welk probleem ook, ergens anders te vinden dan waar jij tot nu toe altijd zocht.

zintuiglijke scherpzinnigheid

Je leert zuiverder waarnemen en onderscheid te maken tussen feiten (wat gebeurt er werkelijk) en interpretatie (wat maak je ervan). Je leert waar je op kunt letten bij je observaties en welke informatie bepaald (non-verbaal) gedrag je geeft. Je leert in te zien wat het effect van je communicatie is op de ander en hoe je hier verandering in aan kunt brengen zodat je effectiever wordt in je communicatie.

rapport

Rapport betekent dat je goed in contact bent met iemand. Je leert op dezelfde golflengte te komen als een ander – ook waar dat van nature nog niet zo makkelijk gaat – en een open sfeer te creëren waarin een ander bereid is om naar je te luisteren.

taalpatronen

De magie van taal! Spelen met taal! Je ontdekt de kracht van taal en wat je ermee kunt bereiken bij jezelf en bij anderen. Taal kan motiveren, verlichten, oplossend, overtuigend, creatief en verhelderend werken. Je zult op een heel andere manier gaan luisteren.

herkaderen

Je leert situaties in een ander licht te zien, vanuit een andere invalshoek te benaderen, zodat je het een andere, positievere betekenis kunt geven. Met een andere bril leren kijken dus.

submodaliteiten

Submodaliteiten zijn de kleinste bouwsteentjes van onze interne voorstelling (de manier hoe wij de wereld aan onszelf weergeven). Ze bepalen de intensiteit en de betekenis van je ervaring. Je leert je eigen submodaliteiten herkennen en gebruiken voor jezelf en in je communicatie met anderen. Met submodaliteiten leer onder andere je gedrag te veranderen, je gevoel te beïnvloeden en beperkende overtuigingen om te zetten in ideeën die wel voor je werken.

ankeren

Je leert hoe je snel bij jezelf een effectieve gewenste stemming kunt oproepen als je in een stemming bent die op dat moment niet voor je werkt. Ook zul je ontdekken hoeveel stemmingen er al verankerd zitten in jezelf en hoe je deze kunt veranderen als ze niet positief voor je werken. Ankeren heeft rechtstreeks invloed op je communicatie, je zult makkelijker in staat zijn om ook dat lastige gesprek effectief te voeren.

functies van het onbewuste

Je onbewuste is je allerbeste vriendje…..
Je ontdekt wat je onbewuste voor je doet en hoe je via je onbewuste in contact kan komen met je innerlijke hulpbronnen. Met beide voeten op de grond, een reis naar binnen maken.

strategieën

Hóe doe je wat je doet? Je zult merken dat je bewust en vooral ook onbewust gebruikmaakt van strategieën. Je leert welke strategieën werken en welke niet en hoe je nieuwe doeltreffender strategieën kunt gebruiken.

tijdlijn technieken

Wat gebeurd is, is gebeurd, dat kunnen we niet meer veranderen. Wel hoe jij ermee omgaat. Al je ervaringen worden door je onbewuste op een ‘tijdlijn’ opgeslagen. Je leert een techniek om herinneringen die beladen zijn met minder positieve gevoelens te neutraliseren of zelfs een positieve lading te geven. Je leert hierbij ook te werken met delen in jezelf.

Certificeringseisen:

Om te kunnen certificeren als NLP Practitioner zijn een aantal zaken van belang:

  • aanwezigheid bij minimaal 13 van de 15 dagen en in ieder geval de laatste twee dagen. (voor de dagen dat je afwezig bent krijg je extra opdrachten, die in de intervisiegroep besproken en/of uitgevoerd worden)
  • tussen de blokken neem je actief deel aan een intervisiegroep (deze groepen worden  tijdens het eerste blok in overleg gevormd)
  • maken van een reflectieverslag naar aanleiding van de opleidingsdagen
  • uitvoeren van de integratie-opdracht in het laatste blok

Data volgende opleiding en kosten:
de trainingstijden (één donderdag) vrijdag en zaterdag 9.30 – ca. 17.00 uur

kijk in de agenda voor de data en investering